วิธีการชำระเงินจอง

เงื่อนไขการชำระเงิน

 1) โอนเงินมัดจำล่วงหน้า 50% สำหรับการจองที่พัก

 2) โอนเงินมัดจำล่วงหน้า 30% สำหรับการจอง (แพ็คเก็จ) ส่วนที่เหลือชำระ ณ วันที่มาถึง

 3) กรุณาแฟ็กซ์ ใบ PAY – In หรือ( ส่งทางเมล์ /ไลน์ พร้อมระบุชื่อผู้จอง วันเวลาเดินทาง จำนวนผู้เริ่มเดินทาง และเบอร์ติดต่อ)

 4) การชำระเงินค่าที่พักผ่านบัตรเครดิต มีชาร์จ 3%

       โทรสาร : 038 638 005 / 081 205 1326

       E-mail:  pimpimarnhotel@hotmail.com  

       Line Id:  @pimpimarn_hotel